Trung tâm nghiên cứu phát triển vật liệu mới Mega Việt Nam
  1. Tiếng Việt
  2. English

CONTACT US

Send require

SEND MESSAGE

You need to meet us in person

Address: No. 74 - Kenh Giua street - Nhue hamlet - Kim Chung village - Dong Anh district - Hanoi - Viet Nam

Hotline: (+84) 24 375 89089;

Email: contact@megavietnam.vn