Dịch vụ

09:35 - 24/08/2021

TƯ VẤN KỸ THUẬT SẢN XUẤT: VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY

Sơn chống cháy phồng rộp (Intumescent paint) là loại sơn gốc nước hoặc gốc dầu, dưới tác động của nhiệt độ cao khoảng từ 250oC trở lên nó sẽ...

Xem thêm

14:50 - 20/04/2021

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHỐNG CHÁY

Trung tâm nghiên cứu phát triển Mega Việt Nam đánh giá hiệu quả chống cháy của tiêu bản sơn chống cháy phồng rộp đạt được kết quả theo TCVN...

Xem thêm

10:10 - 19/03/2021

TƯ VẤN KỸ THUẬT CHẾ BIẾN VÀ GIA CÔNG CAO SU

Nhận tư vấn kỹ thuật chế biến và gia công cao su từ Trung tâm nghiên cứu phát triển Mega Việt Nam

Xem thêm

17:42 - 01/02/2021

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÀNG SƠN - MEGARAD

Danh mục các chỉ tiêu chất lượng được đánh giá tại Trung tâm thực nghiệm Megarad với độ tin cậy cao

Xem thêm

10:27 - 01/02/2021

TƯ VẤN KỸ THUẬT SẢN XUẤT SƠN DUNG MÔI - MEGARAD

Sơn dung môi được dùng phổ biến trong sơn kết cấu, công trình, tàu biển, sơn trên gỗ, sàn công nghiệp… Sơn dung môi có các thành phần chính bao gồm:...

Xem thêm

09:51 - 26/01/2021

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU - MEGARAD

Danh mục các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng được đánh giá tại Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm Megarad với độ tin cậy cao

Xem thêm