Sơn chống cháy phồng rộp

16:25 - 19/04/2021

SẢN XUẤT: SƠN CHỐNG CHÁY PHỒNG RỘP HỆ NƯỚC

Trung tâm nghiên cứu phát triển Mega Việt Nam nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất sơn chống cháy phồng rộp hệ nước. Công thức sản xuất sơn...

Xem thêm

15:26 - 19/04/2021

SẢN XUẤT: SƠN CHỐNG CHÁY PHỒNG RỘP HỆ DUNG MÔI

Sơn chống cháy phồng rộp hệ dung môi,sơn gốc dầu dùng để bảo vệ các công trình dân dụng khi có sự cố hỏa hoạn. Nhận tư vấn chuyển giao công...

Xem thêm