Sản xuất vật liệu chống cháy

09:35 - 24/08/2021

TƯ VẤN KỸ THUẬT SẢN XUẤT: VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY

Sơn chống cháy phồng rộp (Intumescent paint) là loại sơn gốc nước hoặc gốc dầu, dưới tác động của nhiệt độ cao khoảng từ 250oC trở lên nó sẽ...

Xem thêm