Tin tức

13:57 - 19/03/2021

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm nghiên cứu phát triển Mega Việt Nam được thành lập từ phòng nghiên cứu thực nghiệm của Megavietnam. 

Xem thêm

14:34 - 19/03/2021

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GTCL

Trung tâm nghiên cứu phát triển Mega Việt Nam định hướng trở thành đơn vị dẫn đầu về cung cấp giải pháp, công nghệ kỹ thuật hóa học.

Xem thêm

15:21 - 19/02/2021

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Với phương châm "Công ty là nhà - Đồng nghiệp là anh em", Megarad xây dựng một môi trường làm việc đoàn kết, an toàn, thân thiện, thoải mái, trẻ...

Xem thêm

14:52 - 19/02/2021

NGUỒN NHÂN LỰC

Đội ngũ nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu phát triển Mega Việt Nam là những kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp các Trường Đại học uy tín ở Việt Nam

Xem thêm

14:15 - 19/01/2021

HỢP TÁC CÙNG TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MEGARAD

Trung tâm nghiên cứu phát triển Mega Việt Nam hợp tác trên các phương diện: đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cho các đối tác.

Xem thêm

09:46 - 14/09/2021

GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG NHANH VÀNG HÓA CỦA SƠN ALKYD...

Hiện tượng vàng hóa của màng sơn là hiện tượng màng sơn trắng sau một thời gian thi công thì có sự thay đổi màu sắc từ trắng sang màu vàng.

Xem thêm