Tiêu chuẩn kỹ thuật

22:30 - 15/11/2021

TIÊU CHUẨN CHỐNG CHÁY CHO ỐNG GIÓ EI

Xác định khả năng chịu lửa (của hệ ống gió kín loại A) theo tiêu chuẩn ISO 6944-1: 2008 Fire containment - Elements of building construction - Part 1: Ventilation...

Xem thêm

08:55 - 26/10/2021

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA XÁC ĐỊNH ĐỘ BÓNG PHẢN QUANG CỦA...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA - TCVN 2101 : 2008 - ISO 2813 : 1994Sơn và vecni - xác định độ bóng phản quang của màng sơn không chứa kim loại ở góc 20°, 60° và 85°

Xem thêm

11:20 - 14/10/2021

TCVN 6934 : 2001 SƠN TƯỜNG - SƠN NHŨ TƯƠNG - YÊU CẦU KỸ...

TCVN 6934 : 2001 áp dụng cho sơn tổng hợp dạng nhũ tương, chủ yếu gốc arcrylic, dùng để sơn trang trí và bảo vệ tường phía trong...

Xem thêm

11:05 - 14/10/2021

TCVN 2099:2013 XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN UỐN

TCVN 2099:2013 quy định quy trình thử nghiệm để đánh giá độ bền rạn nứt và/hoặc tách khỏi nền kim loại hoặc nền nhựa của màng sơn, vecni,...

Xem thêm

20:07 - 12/09/2021

CẤU KIỆN XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM CHỐNG CHÁY CHO CẤU...

Cấu kiện xây dựng là sản phẩm vật liệu xây dựng được chế tạo để lắp gắp thành kết cấu công trình.

Xem thêm

14:32 - 26/08/2021

PHƯƠNG PHÁP CẮT XÁC ĐỊNH ĐỘ BÁM DÍNH CỦA MÀNG

TCVN 2097:1993 áp dụng cho các loại sơn và quy định phương pháp xác định độ bám dính của màng sơn trên bề mặt vật liệu.

Xem thêm