Tầm nhìn, Sứ mệnh, GTCL của Megarad Center

1. TẦM NHÌN

Megarad định hướng trở thành đơn vị dẫn đầu về cung cấp giải pháp, công nghệ kỹ thuật hóa học.

Megarad center

2. SỨ MỆNH

“GIÀU – TỐT – THẬT”

Megarad center Megarad center Megarad center

Với Megarad

Chung tay kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thuận lợi, hợp tác và chia sẻ, luôn phấn đấu vì mục tiêu “3 GIÀU” cho mọi thành viên: GIÀU trí lực, GIÀU tinh thần và GIÀU vật chất.

Với Đối tác

Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu “3 TỐT” cho mọi đối tác: Tinh thần hợp tác TỐT, Sản phẩm chất lượng TỐT và Giải pháp kỹ thuật TỐT.

Với Xã hội

Sẵn sàng chung tay làm công tác xã hội trên tinh thần “3 THẬT”, đó là: Người THẬT, Việc THẬT và Làm THẬT.

3. GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỐT LÕI

“CÔNG BẰNG – CHUYÊN NGHIỆP – TIÊN PHONG”

“HỢP TÁC – TIN CẬY – HIỆU QUẢ”

 Megarad center  Megarad center  Megarad center  Megarad center  Megarad center  Megarad center

CÔNG BẰNG


Công tâm trong điều hành, bình đẳng trong đánh giá, minh bạch trong số liệu và tạo dựng cơ hội phát triển công bằng cho mọi thành viên.

CHUYÊN NGHIỆP


Chuyên môn hóa trong mọi công việc, chuyên nghiệp trong thực thi mọi nhiệm vụ trên nền tảng ứng dụng công nghệ và tuân thủ các quy chế, quy trình, quy định, biểu mẫu.

TIÊN PHONG


Sẵn sàng đổi mới, luôn sáng tạo trong công việc, mọi thành viên đều dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

HỢP TÁC


Sẵn sàng hợp tác trên tinh thần các bên “cùng có lợi”. Gắn lợi ích Công ty với lợi ích Cá nhân, Khách hàng và Nhà cung cấp sản phẩm.

TIN CẬY


Chú trọng xây dựng uy tín, thương hiệu và niềm tin đối với mọi đối tác bằng sự chân thành, tận tâm và sẵn sàng hỗ trợ.

HIỆU QUẢ


Luôn làm việc với mục tiêu cụ thể, kế hoạch rõ ràng và đặt hiệu quả cao nhất trong tất cả mọi công việc.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: 

Ban biên tập trung tâm nghiên cứu thị trường Megarad Center

Văn phòng: Tầng 2, A2-IA20, KĐT Nam Thăng Long, đường Phạm Văn Đồng, P. Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Trung tâm nghiên cứu: Thôn Nhuế - xã Kim Chung - huyện Đông Anh - Tp. Hà Nội - Việt Nam.

Tel/Fax: (+84) 24 375 89089 / (+84) 24 375 89098

Email: contact@megavietnam.vn

Website: http://megaradcenter.com