Trung tâm nghiên cứu Megarad

13:57 - 19/03/2021

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm nghiên cứu phát triển vật liệu mới Mega Việt Nam được thành lập từ phòng nghiên cứu thực nghiệm của Megavietnam. 

Xem thêm