Tư vấn kỹ thuật

09:35 - 24/08/2021

TƯ VẤN KỸ THUẬT SẢN XUẤT: VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY

Sơn chống cháy phồng rộp (Intumescent paint) là loại sơn gốc nước hoặc gốc dầu, dưới tác động của nhiệt độ cao khoảng từ 250oC trở lên nó sẽ...

Xem thêm

10:10 - 19/03/2021

TƯ VẤN KỸ THUẬT CHẾ BIẾN VÀ GIA CÔNG CAO SU

Nhận tư vấn kỹ thuật chế biến và gia công cao su từ Trung tâm nghiên cứu phát triển Mega Việt Nam

Xem thêm

10:27 - 01/02/2021

TƯ VẤN KỸ THUẬT SẢN XUẤT SƠN DUNG MÔI - MEGARAD

Sơn dung môi được dùng phổ biến trong sơn kết cấu, công trình, tàu biển, sơn trên gỗ, sàn công nghiệp… Sơn dung môi có các thành phần chính bao gồm:...

Xem thêm