Đánh giá chất lượng

14:50 - 20/04/2021

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHỐNG CHÁY

Trung tâm nghiên cứu phát triển Mega Việt Nam đánh giá hiệu quả chống cháy của tiêu bản sơn chống cháy phồng rộp đạt được kết quả theo TCVN...

Xem thêm

17:42 - 01/02/2021

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÀNG SƠN - MEGARAD

Danh mục các chỉ tiêu chất lượng được đánh giá tại Trung tâm thực nghiệm Megarad với độ tin cậy cao

Xem thêm

09:51 - 26/01/2021

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU - MEGARAD

Danh mục các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng được đánh giá tại Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm Megarad với độ tin cậy cao

Xem thêm