Vật liệu chống cháy

20:15 - 12/09/2021

VỮA CHỐNG CHÁY CHO ỐNG GIÓ THEO TIÊU CHUẨN EI

Vữa chống cháy là loại vữa khô, có thành phần gốc xi măng kết hợp với cốt liệu và phụ gia đặc biệt là hệ chống cháy thụ động được sử...

Xem thêm

16:25 - 19/04/2021

SẢN XUẤT: SƠN CHỐNG CHÁY PHỒNG RỘP HỆ NƯỚC

Trung tâm nghiên cứu phát triển Mega Việt Nam nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất sơn chống cháy phồng rộp hệ nước. Công thức sản xuất sơn...

Xem thêm

15:26 - 19/04/2021

SẢN XUẤT: SƠN CHỐNG CHÁY PHỒNG RỘP HỆ DUNG MÔI

Sơn chống cháy phồng rộp hệ dung môi,sơn gốc dầu dùng để bảo vệ các công trình dân dụng khi có sự cố hỏa hoạn. Nhận tư vấn chuyển giao công...

Xem thêm